Veiligheid en privacy

Veiligheid en privacy

 

We leveren plastic cards en aanverwante artikelen aan het bedrijfsleven, clubs, overheid en instellingen. Particuliere klanten komen zelden voor.

Meestal doen we zaken met degene die gaat over de inkoop van drukwerk, zoals de inkoper, secretariaat medewerkers, directie, penningmeesters e.d.

 

Ons verkoopkanaal is onze website lvdcsd.nl. Dit is geen webshop, maar een productinformatie site. We hebben geen fysieke winkel.

Communicatie met de klant verloopt via e-mail en telefoon.

 

De bedrijfsgegevens en de namen van contactpersonen worden opgeslagen in ons klantenbestand, alsmede de bijbehorende productinteresse en orders. Waarvoor we de gegevens gebruiken leest u hieronder.

 

Vele plastic kaarten worden als clubkaart, klantenpas e.d. geleverd, waarbij we, indien door de klant gewenst, zorgdragen voor de personalisering hiervan.

Deze databestanden (Excel) worden altijd via e-mail als bijlage aan ons toegezonden. Hoe we daar mee omgaand leest u onder het kopje "waar worden uw gegevens opgeslagen"

 

Ook ziet u wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw data en hoe lang we uw gegevens bewaren.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 22-02-2023.

 

 

Wat zijn de ‘juridische gronden’ voor het gebruik van uw gegevens?  

 

Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om uw gegevens te gebruiken.

We hebben gegevens van u nodig vanwege de afspraken tussen u en C.S.D. zoals uw aanvraag of aankoop van een product.

Dit is het geval bij:

- Offertes

- Bestellen & backorder

- Bezorging

- Retour

- Contact met onze contactpersoon

 

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’.

Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, service willen verlenen.

Hierbij denken we altijd aan uw privacy. Dit geldt voor:

- Contact met onze contactpersoon

- Bezoek van de C.S.D.-websites

- E-mail

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?  

 

C.S.D. is een eenmansbedrijf. De enige persoon

L. van Daalen (m) heeft toegang tot de bestanden.

Ik geef uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening.

Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, leveranciers bij rechtstreekse levering, betaalpartners.

Onze bezorgpartner moet tenslotte uw bestelling afleveren op het juiste adres.

 

 

Waar worden uw gegevens opgeslagen?  

 

We slaan uw bedrijfs- en ordergegevens op in verschillende databases, laptop met opstartbeveiliging van systeem en harddisk.

 

Voor de databestanden voor de personalisering van plastic cards hebben we

te maken met:

- ontvangst per email (bijlage)

- bijlage opslaan op pc

- verwerking van gegevens

 

Veiligheid voorop! 

 

Onze productie-PC's zijn NIET gekoppeld aan het internet.

De dataschijven van deze PC's zijn met een aparte opstartcode beveiligd. Na het gebruik worden uw persoonsgegevens opgeslagen in ons backup-systeem van Datashur, die gebruikt maakt van een 8-cijferige PIN-code toegang met compleet veilige AES 256-bit hardware-encryptie volgens militaire standaard. 

 

Alleen als u bij de opdracht instructie geeft voor het direct verwijderen van uw toegestuurde databestand na productie, dan wordt deze binnen 14 dagen na productie vernietigd.

 

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?  

 

We houden bepaalde termijnen aan, waarna we uw gegevens verwijderen. Dit zijn ze:

 

- Inactieve klantaccounts verwijderen we na 10 jaar.

- Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en

  bestelgegevens 7 jaar bewaren.

- Ontvangen en verzonden e-mails worden 1 jaar bewaard. 

  Daarna wordt er een backup bestand van gemaakt en in ons backupsysteem

  opgenomen en 1 jaar bewaard.

- Ontvangen databestanden voor personalisering van plastic cards en CardBrieven en

  mailingen worden 1 jaar bewaard en daarna vernietigd zowel op de productie pc's als

  in de backup.

- Ontwerpen en/of aangeleverde drukbestanden worden na gebruik in onze beveilgde

  backup bewaard voor 10 jaar t.b.v. eventuele nabestelling.

 

 

Wat zijn uw rechten?  

 

Uiteraard blijft u de baas over uw gegevens. Wilt u inzage krijgen in uw bedrijfsgegevens zoals die in ons klantbestand staat en een kopie ontvangen? Dan sturen we u die toe als pdf of per post.

 

Hebt u vragen of klachten?  

 

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming hiervan kunt u contact opnemen met Leo van Daalen:

 

Email: leo@lvdcsd.nl

Schrijven: C.S.D. Communicatie Service Dienst

Hulstlaan 85, 1702 VK  Heerhugowaard

06 53751078

 

 

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?  

 

C.S.D. Communicatie Service Dienst

Handelsnamen:

CSD Plastic Cards

CSD Direct Mail

 

Dit is ons KvK-nummer: 51642654

Dit is ons BTW-identificatienummer: NL001256864B49

 


Sinds 2000

CSD Plastic Cards logo

- Betalen

- Wie zijn we?

 


Sinds 2000

CSD Plastic Cards logo